MENU

KUR'AN-I KER?M MEAL?

RABB?M?Z BUYURUYOR
4 ¨C ?ffetli kad?nlara zina isnad edip de buna dair d?rt ?ahid getiremeyen herkese seksen de?nek vurun ve bundan b?yle, onlar?n ?ahitliklerini art?k ebediyyen kabul etmeyin. ?¨ınk¨ı bunlar ger?ekten fas?klar?n ta kendileridir! [4,24] {KM, Tesniye 22,13-21}
(NUR Suresi)

HABERLER - DUYURULAR


Sal? Sohbetleri
12-02-2013 Mustafa A?IRMAN
05-02-2013 Fahri G¨ıZEL
29-01-2013 Fahri G¨ıZEL
01-01-2013 Fahri G¨ıZEL
25-12-2012 Mustafa A?IRMAN
E?itim Faaliyetleri
 
K¨ılt¨ır Faaliyetleri
 
Kuran M¨ızakereleri
 
K¨ılt¨ır Merkezi Projesi

YAZARLAR
Orhan ATALAY
Vahiy ve Akl?n Ortak ¨ır¨ın¨ı Olarak ?slam D¨ı?¨ıncesi
Mustafa A?IRMAN
TEVH?D ve ?ST?K?MET
Mehmet SAL?H
DEPREM
Sizden Gelenler
ErzurumĦŻda ??rencilerin AkifĦŻten ?iir Ezberleme Safahat?

DUYURULAR
 2015 YILI ERZURUM ATAT¨ıRK ¨ıN?VERS?TES? MEZUNLARI BULU?MASI
 Safahat ?iir Ezberleme Dereceye Girenler
 Kur'an-? Kerim Tefsirine Davet
 Abdurrahman Gazi Vakf?'ndan Ba??rt¨ıs¨ı Deste?i

Adres: ??r??r Mah. Araplard¨ız¨ı Cad. Akan Apt. No:16 Yakutiye/ERZURUM
Tel-Fax: 0.442.234 43 00
www.abdurrahmangazivakfi.org